INTÉGRATION D'UN ORGANISME

Een ABI die wenst toe te treden tot het platform moet een beknopt aanvraagdossier invullen waarin haar huidige tools beschreven worden, evenals haar behoeften en het personeel dat beschikbaar is voor het project. Zo kan nagegaan worden welke werklast verbonden is aan het integreren van de betrokken ABI in het SAP-platform.

Het toetredingscomité bevestigt de aanvaarding van het dossier aan de ABI.

De eigenlijke integratie in het platform wordt gerealiseerd met de hulp van een externe partner, onder leiding van IT-Coördinatie en in samenwerking met het SAP Team en Brussel Financiën en Begroting. Er vinden workshops plaats om de eventuele behoeften te analyseren en aan de referentiegebruikers worden opleidingen verstrekt. Er wordt voorzien in een testperiode voordat de instelling daadwerkelijk van start gaat in het platform.

Wat de kosten betreft, wordt een eenmalige bijdrage van de 50.000€ gevraagd van de ABI, terwijl voor het onderhoud jaarlijks 5.000€ aangerekend wordt. Dit bedrag omvat een aantal licenties zodat er voor een kleine ABI geen bijkomende kosten meer zijn.

Het implementeren van bijkomende modules (bijvoorbeeld HR) wordt ten laste genomen door het Gewest indien deze modules gedeeld kunnen worden. Zo zullen de functies van het platform na verloop van tijd uitgebreid kunnen worden.

Als de gevraagde module bestemd is voor gebruik door één enkele instelling, vallen de kosten ten laste van de aanvragende ABI. Het project wordt dan niettemin opgevolgd door een projectleider van IT-Coördinatie en het SAPTeam, zodat de oplossing goed past binnen het platform als geheel.