Gebruiksvoorwaarden

Wettelijke informatie

Onderstaande bepalingen hebben tot doel de voorwaarden te omschrijven waaronder de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) u toegang verleent tot deze portaalsite.

De GOB biedt u deze website (webhuisstijl.overheidsdienst.brussels) en de informatie op deze website aan op voorwaarde van uw aanvaarding, zonder enig voorbehoud, van de voorwaarden uiteengezet op deze web pagina 'gebruiksvoorwaarden'. Door de website webhuisstijl.overheidsdienst.brussels en de informatie erop te consulteren, stemt u in met deze voorwaarden.

Informatie

De GOB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op deze website. Elk gebruik dat u derhalve maakt van de informatie op deze portaalsite is volledig op eigen risico.

Links en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar andere web sites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden u enkel ter informatieve titel ter beschikking gesteld. De GOB controleert deze websites en de informatie die zich daarop bevindt niet, en kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie.

De GOB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen in het algemeen bevindt, en waarnaar de portaal verwijst.

Indien u hyperlinks vanop uw eigen website naar de portaalsite be.brussels wilt creëren vragen wij u eerst contact op te nemen met de webmaster en deze zal u over de toelaatbaarheid hiervan zo snel mogelijk informeren.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze portaalsite voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

De GOB behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website.

Wie beheert deze website?

De website wordt aangevuld door de directie IT-Coördinatie van Brussel Gewestelijke Coördinatie, die zich daarvoor baseert op een gezamenlijk werk uitgevoerd door de directie IT-Coördinatie en de directie Communicatie van Brussel Gewestelijke Coördinati (GOB).

Brussel Gewestelijke Coördinatie waakt erover dat de informatie op de website zo correct en zo actueel mogelijk is. Als je een fout ontdekt, is het mogelijk en zelfs wenselijk dit te melden via het suggestieformulier op het intranet of via het adres web@gob.brussels.