HET GEWESTELIJK SAP PLATFORM

Het gewestelijk SAP-platform is een tool voor algemene, analytische en begrotingsboekhouding. Het wordt ter beschikking gesteld van alle autonome bestuursinstellingen (ABI's) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die dat wensen. Dit platform laat toe de algemene en begrotingsboekhouding te integreren, gekoppeld aan een kostenbesparing voor de ABI's, vergemakkelijkt de inachtneming van de OOBBC en maakt het mogelijk de rekeningen van de instellingen van de gewestelijke entiteit te consolideren.

Binnen SAP.brussels wordt elke entiteit beschouwd als een onderneming van dezelfde groep. Dit laat elke entiteit volledige autonomie inzake boekhoud- en begrotingsbeheer en maakt het tegelijk mogelijk de rekeningen van de verschillende entiteiten rechtstreeks vanuit SAP te consolideren.

Zoals de naam aangeeft, is deze tool ontwikkeld op basis van de ERP-applicatie SAP, wat de mogelijkheid openlaat om in de toekomst gemeenschappelijke oplossingen te ontwikkelen voor de instellingen van het gewest.