CREATIE VAN HET PLATFORM

SAP werd begin de jaren 2000 geïmplementeerd bij de GOB. Deze toepassing omvat onder meer de algemene en de begrotingsboekhouding, evenals de workflows die in de OOBBC beschreven worden.

De toepassing Bru-Budget, die alle ABI's gebruiken voor het opmaken van hun begroting en overboekingsbesluiten en de mededeling van hun begrotingsuitvoering, is erin geïntegreerd: de SAP-gegevens worden overgenomen in Bru-Budget en omgekeerd, wat het mogelijk maakt de begrotings- en de algemene boekhouding in real time te koppelen.

Sinds een aantal jaren ontving de GOB sporadisch al aanvragen van ABI's voor het installeren van SAP. Dit is voor één enkele ABI, ongeacht de omvang ervan, een zeer dure aangelegenheid. Hoewel dit aanvankelijk een rem op het project zette, kon het idee van een gemeenschappelijk platform hierdoor rijpen.

Begin 2015, bij de voorstelling van de praktische gids voor de ABI's, werd de vraag geformuleerd door meerdere instellingen tegelijk.

Dit gewestelijk SAP-platform sluit bovendien aan bij de doelstellingen van de regeringsverklaring om van Brussel een Smart City te maken en de bestaande tools ter beschikking te tellen van de andere besturen zodat de ambtenaren efficiënter kunnen werken.

De Regering heeft dan in maart 2015 eerst beslist een voorstudie te laten uitvoeren. Aan de hand van deze voorstudie konden de kosten en de implementatiewijze van het gewestelijk SAP-platform bepaald worden en kon de keuze van de oplossing gevalideerd worden. Vervolgens stemde de Regering op 16 juli 2015 in met de verwezenlijking van het gewestelijk SAP-platform voor de eerste twee proefinstellingen om tegemoet te komen aan de formele en uitdrukkelijke vraag van de gebruikers (ABI's) en aan de noodzaak om de rekeningen op gewestelijk niveau te consolideren.

In de loop van 2015 konden IT-Coördinatie, Brussel Financiën en Begroting en het SAP Team naar aanleiding van die beslissing samen het platform definiëren en opzetten, alsook de gebruikers opleiden en de tools bij de twee proef-ABI's vervangen.

SAP werd dus gekozen als standaard op gewestelijke niveau, met andere woorden als referentieomgeving voor meerdere doeleinden. SAP maakt het in de eerste plaats mogelijk om een tool ter beschikking te stellen die de regels van de OOBBC naleeft.