MEERWAARDE VAN HET PLATFORM

Met SAP.brussels kunnen de algemene en de begrotingsboekhouding gekoppeld worden, zoals de OOBBC het voorschrijft. De applicatie stelt ook de workflows voor de vastleggingen en vereffeningen ter beschikking die in voornoemde ordonnantie beschreven worden, op een gemeenschappelijke wijze. Tot op heden moesten de verschillende ABI's immers zelf de tools ontwikkelen om een algemene en een begrotingsboekhouding te voeren, waaraan grote kosten verbonden waren op financieel en HR-vlak.
Het implementeren van een gewestelijk platform maakt financiële synergie mogelijk, zoals het delen van ontwikkelwerk, het hergebruiken van oplossingen die reeds bij de GOB toegepast worden en het aanbieden van ondersteuning via het SAP Team van de GOB. Laatstgenoemd team zorgt voor verbeteringen van het platform, opvolging van de ABI's en ondersteuning zonder een beroep te doen op externe dienstverleners. De toetreding van een nieuwe ABI verloopt ook eenvoudiger dankzij een herbruikbaar model.
Met de nieuwe tool kunnen de inspanningen gedeeld worden: processen die gemeenschappelijk zijn voor alle instellingen moeten slechts één maal geïmplementeerd worden. Bij het implementeren wordt bewust gestreefd naar uniformiteit.
Parallel daarmee zijn de specifieke standaardprocessen (bijvoorbeeld de goedkeuring van facturen door de interne diensten van de instelling) voldoende soepel om aangepast te kunnen worden aan de behoeften van de ABI.