ROL VAN DE REGERING EN DE GOB IN DIT PROJECT

De kandidaturen van ABI's die wensen toe te treden tot SAP.brussels worden onderzocht door een comité (Executive Board)met vertegenwoordigers van de kabinetten Clerfayt en Gatz, van Brussel Financiën en Begroting, van IT-Coördinatie (GOB) en van het SAP Team (CIBG). Dit comité maakt eventueel een selectie van de aanvragen - ingeval er zich meer ABI's kandidaat stellen dan er jaarlijks in het platform opgenomen kunnen worden - en analyseert de aanvullende behoeften van de toetredende ABI's.

Een projectleider bij IT-Coördinatie en een "business"-projectleider bij Brussel Financiën en Begroting sturen de integratie van de ABI's in het platform, alsook de implementering van toekomstige nieuwe modules.

Het SAP Team, ondergebracht bij de GOB, biedt de ABI's dagelijkse ondersteuning en zorgt voor de eventuele nodige aanpassingen.