TOEKOMSTPERSPECTIEVEN VAN DE ONTWIKKELING VAN HET PLATFORM

Voor de toekomst zijn de doelstellingen om het aantal gebruikers van het platform te verhogen met de integratie van nieuwe ABI’s.
Ook verzoeken van ABI's om de functionele reikwijdte van het platform uit te breiden zullen in overweging worden genomen. Zo zullen bijvoorbeeld de functionaliteiten van de facturatiemodule worden uitgebreid en zal een module Real Estate hoogstwaarschijnlijk het onderwerp zijn van een voorstudie.
Daarnaast zal de functie "e-invoicing" (ontvangen van elektronische facturen) via Mercurius - een Europese verplichting - geïmplementeerd worden.
In de loop van 2020 - 2022 zullen nieuwe projecten worden besproken om bijkomende functionaliteiten te voorzien (Workflow niet-fiscale ontvangsten, beheer van de inningen van beheerders van voorschotten in SAP, integratie van fiscale ontvangsten, rapportering over de controle van de rekeningen van de rekenplichtigen, ...).